TELEFON:   +48 605 334 944
OFERTA
Agencja Celna HLM Mariola Iwańska oferuje pełen zakres usług przewidzianych Wspólnotowym Kodeksem Celnym, a w szczególności:
kontrola celna
ODPRAWY CELNE

 • odprawy celne importowe, eksportowe (ECS), tranzyty (NCTS: T-1, T-2, TIR),
 • udzielanie zabezpieczania generalnego na pokrycie długu celnego,
 • odprawy w procedurach uproszczonych - możliwość rozliczenia podatku VAT w imporcie wraz z deklaracją podatkową VAT-7,
 • wystawianie dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów (EUR 1, FORM A, AT.R, zwykłe świadectwa pochodzenia),
 • zgłoszenie towarów w innych procedurach gospodarczych,
 • wniosek o udzielenie pozwolenia na gospodarcze procedury celne /np. skład celny, odprawę czasową, uszlachetnienie bierne, uszlachetnienie czynne,
 • odprawy celne towarów przeznaczonych dla osób fizycznych/np. mienie przesiedlenia,
 • pomagamy w uzyskaniu numeru EORI.
Od 1 lipca 2009 r. wszystkie podmioty dokonujące czynności celnych na terytorium Wspólnoty Europejskiej są zobowiązane do posługiwania się numerem identyfikacyjnym EORI, który jest unikalny dla każdego podmiotu z osobna. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Wraz z nadaniem numeru przedsiębiorcy zobowiązani są do posługiwania się nim we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na terenie UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.
akcyza
DEKLARACJE AKCYZOWE


Oferujemy pełne doradztwo, które obejmuje:
 • prawidłowe wypełnienie deklaracji z uwzględnieniem kodów celnych,
 • pilnowanie terminów w celu uniknięcia mandatu karnego,
 • określenie właściwego urzędu, do którego należy złożyć deklarację,
 • doradztwo w skomplikowanych sprawach - prawidłowo wyliczona podstawa opodatkowania jest gwarancją uniknięcia wezwania przez Urząd do podwyższenia wartości nabytego samochodu,
 • tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego.
Naszymi klientami są zarówno komisy samochodowe jak również osoby fizyczne sprowadzające na własne potrzeby pojazdy objęte podatkiem akcyzowym.

Dla komisów oferujemy możliwość działania na zasadzie upoważnienia w pełnym zakresie, od wyliczenia podstawy opodatkowania, przez wypełnienie deklaracji, po zapłatę akcyzy. Firmy mogą w pełni skupić się na swoich klientach, nie tracąc czasu na formalności celne.

Dokumenty niezbędne do przygotowana deklaracji:
 • dokument zakupu pojazdu,
 • zagraniczny dokument rejestracyjny pojazdu: np. "BRIEF" Fahrzeugbrief (karta pojazdu), "SCHEIN" Fahrzeugschein (dowód rejestracyjny).
doradztwo
DORADZTWO CELNE

 • Przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji zgłoszenia celnego – pozwala uniknąć w przyszłości wszczęcia postępowania celnego, które może narazić przedsiębiorców na negatywne skutki finansowe w postaci weryfikacji należności oraz zapłaty odsetek karnych
 • Planowanie transakcji dokonywanych pod kątem zminimalizowania kosztów należności celnych w zakresie wszelkich procedur celnych
 • Bieżąca interpretacja przepisów celnych
Za nasze działania bierzemy odpowiedzialność w pełnym tego słowa znaczeniu!

agencja hml
Agencja celna hlm
© 2016
KONTAKT
Oddział Lubieszyn

ul. Lubieszyn 11i

Budynek Urzędu Celnego
(biuro naprzeciwko głównego wejścia)

+48 605 334 944
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8.00-16.00
AKCYZA SAMOCHODOWA
Oddział Lubieszyn

ul. Lubieszyn 11i

Budynek Urzędu Celnego
(biuro naprzeciwko głównego wejścia)
+ 48 531 73 09 10

Skontaktuj się z nami przez e-mail:
agencjacelnahlm@wp.pl