TELEFON:   +48 605 334 944
UPROSZCZENIA CELNE
INFORMACJE OGÓLNE, KORZYŚCI I WYMAGANE DOKUMENTY

Nasza Agencja Celna posiada statut AEO (upoważniony podmiot gospodarczy). AEO to certyfikat jakości w zakresie stosowania procedur celnych oraz zapewnienia bezpieczeństw, który otworzył drogę do posiadania wymaganych prawem niezbędne pozwoleń oraz zabezpieczeń wydanych przez Izbę Celną co w połączeniu umożliwia nam stosowanie i obsługiwanie w Państwa firmie tak zwanej procedury celnej uproszczonej w miejscu.

Jako przedstawiciel Państwa firmy posiadający wszelkie niezbędne pozwolenia proponujemy Państwu zastosowanie procedury uproszczonej, która pozwala na objęcia towarów procedurą celną (odprawa celna eksportowa i importowa) w miejscu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Wszelkie formalności i przygotowanie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Celnym do zastosowania procedur celnych oraz uzyskanie pozwoleń do możliwości dokonywania odpraw celnych importowych lub eksportowych w wskazanym przez Państwa miejscu załatwią upoważnieni pracownicy naszej firmy.

W przypadku braku możliwości utworzenia miejsca odpraw celnych na terenie Państwa firmy zachęcamy do skorzystać z miejsca uznanego naszej Agencji Celnej i wykorzystania możliwości i udogodnień jakie dają odprawy celne w procedurze uproszczonej.

Korzyści dla Państwa firmy:
 • Odprawy celnye w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę zamiast w oddziale celnym – oszczędność czasu, kosztów transportu i logistycznych.
 • Odprawa celna bez funkcjonariuszy celnych – wszelkie formalności dokonują upoważnieni pracownicy Agencji Celnej.
 • Możliwość realizacji procedur celnych po godzinach pracy Urzędu Celnego.
 • Szybsze zwolnienie środka transportu.
 • Możliwość odroczenia płatności należności celnych. Nie ma konieczności dokonywania zapłaty należności celnych w dniu odprawy celnej.
 • Bardzo korzystnym udogodnieniem jest przesunięcie w czasie płatności podatku VAT i rozliczenie podatku bezgotówkowo w deklaracji VAT-7. Nie ma obowiązku płacenia należnego podatku VAT w dniu importu. Zgodnie z art. 33a ustawy VAT i rozliczamy podatek z tytułu importu towaru poprzez deklarację VAT-7 – swobodne dysponowanie środkami finansowymi, które może się przyczynić do poprawy płynności finansowej firmy
Wymagane dokumenty Waszej firmy w celu uzyskania pozwolenia na utworzenie miejsca uznanego w wskazanym przez Państwa miejscu
 • Opis miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.
 • Opis warunków zapewniających tożsamość prawną towarów.
 • Oświadczenie o użyczeniu miejsca.
 • Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem uznanym.
Odprawa celna importowa w wyznaczonym przez Was miejscu:

W przypadku importu samochód przyjeżdża do Państwa firmy i w wyznaczonym miejscu w Państwa firmie oczekuje na dokonanie przez nas odprawy celnej importowej. Po przesłaniu do nas dokumentów (faktur, dokumentów przewozowych, specyfikacji itp.) w imieniu Państwa firmy dokonujemy zgłoszenia celnego. Po dokonaniu tych czynności zabezpieczamy należności celne. Po zabezpieczeniu należności celnych towar jest oclony i można go rozładować.
Firma może korzystać z bezgotówkowego rozliczanie podatku VAT- należność podatku VAT zostaje przesunięta i rozliczona w deklaracji podatkowej VAT-7 zgodnie z art. 33a – swobodne dysponowanie środkami finansowymi zamiast płatność podatku VAT z tytułu importu towarów w momencie dokonania zgłoszenia celnego.


Przesunięcie terminu płatności podatku od towaru i usług może przysługiwać przedsiębiorcy w przypadku spełnienia określonych warunków:
 • Potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
 • Zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego od co najmniej 6 miesięcy.
 • Pisemne powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozliczania podatku należnego w deklaracji podatkowej złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosowane takie rozliczenie (analogiczne postępowanie jest z rezygnacją).
 • Pisemne zgłoszenie przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu oświadczeń lub zaświadczeń o braku zaległości podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz braku zaległości z tytułu składek wobec ZUS. Podatnicy korzystający z ułatwień są zobowiązani do aktualizacji zaświadczeń co 6 miesięcy.
 • Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie do 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towaru.
Odprawa celna eksportowa

W przypadku eksportu auto jest u Państwa ładowane. Po załadunku w wyznaczonym miejscu w Państwa firmie oczekuje na dokonanie przez nas odprawy celnej eksportowej. Po przesłaniu do nas dokumentów (faktur, dokumentów przewozowych, specyfikacji itp.) mailem lub fax-em w imieniu Państwa dokonujemy zgłoszenia celnego i zgłaszamy towar do odprawy celnej eksportowej. Po dokonaniu odprawy celnej i zwolnieniu towaru przesyłamy do Was mailem wywozowy dokument towarzyszący, który należy przekazać kierowcy.agencja hml
Agencja celna hlm
© 2016
KONTAKT
Oddział Lubieszyn

ul. Lubieszyn 11i

Budynek Urzędu Celnego
(biuro naprzeciwko głównego wejścia)

+48 605 334 944
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8.00-16.00
AKCYZA SAMOCHODOWA
Oddział Lubieszyn

ul. Lubieszyn 11i

Budynek Urzędu Celnego
(biuro naprzeciwko głównego wejścia)
+ 48 531 73 09 10

Skontaktuj się z nami przez e-mail:
agencjacelnahlm@wp.pl